Lepeni Xps Na Ipu

Lepeni xps na ipu

PŘI LEPENÍ TEPELNÉ IZOLACE NEMUSÍŠ DÁVAT POZOR NA SPÁRY, TY SE PŘECE ZAPĚNÍ A ZABROUSÍ

SBS modifikované asfaltové pásy lze použít ve skladbách střech a spodní stavby do vrstev, které jsou v přímém kontaktu s expandovaným (EPS) a extrudovaným polystyrénem (XPS). Mezi výše uvedenými materiály nedochází k chemické nesnášenlivosti, která by negativně ovlivňovala jejich vlastnosti.

Lepeni xps na ipu

Materiály mohou být v přímém kontaktu a není potřeba mezi ně vkládat separační vrstvu. Standardně se asfaltovými pásy kašírují polystyrénové dílce expandovaného polystyrénu (EPS).

Lepeni xps na ipu

Dále se používají i samolepicí nebo mechanicky kotvené asfaltové pásy, které jsou v přímém kontaktu s polystyrénem. Asfaltové pásy se používají také jako parotěsnící vrstva, která je umístěna pod vrstvou tepelné izolace z polystyrénu v přímém kontaktu.

Lepeni xps na ipu

Do podmínek spodní stavby, kde je nepodsklepený objekt a není u něj vysoké radonové riziko, doporučuji použít SBS modifikovaný asfaltový pás SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL v jedné vrstvě.