I Nosniky Ipe Detaily Stropu

I nosniky ipe detaily stropu

I nosniky ipe detaily stropu

POROTHERM strop

 

 

Hlavní výhoda: snadné navrhování a realizace v kompletním cihlovém systému POROTHERM. Nosníky POT jsou vyztuženy svařovanou prostorovou výztuží, je možno je použít v běžném i vlhkém prostředí uzavřených objektů.

I nosniky ipe detaily stropu

Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60–80 %, musí být na podhledu opatřen omítkou tloušky minimálně 15 mm. Délka uložení nosníku musí být na každé straně nejméně 125 mm.

Výhody
– světlé rozpětí až do 8000 mm,
– možnost ekonomické volby ze šesti tlouštěk podle zatížení a rozpětí,
– vysoká únosnost,
– tuhá monolitická deska,
– snadná (i ruční) manipulace a montáž,
– ideální podklad pod omítku,
– nízké doplňkové vložky pro možnosti širšího statického využití stropu.

URL: Přejít na webovou stránku

Firemní informace | Technické listy | CAD detaily03.

- Konstrukce svislé a vodorovné, konstrukční systémy

Viz také: strop, miako, Porotherm, nosníky.

© 2007–2018 Business Media CZ, s.

Jak smontovat systémové stropy? - Ytong

r. o. – Prezentace produktu: informace, novinky a další materiály – – POROTHERM strop.

I nosniky ipe detaily stropu